O nás

Skleróza multiplex je autoimunitné, nevyliečiteľné ochorenie, veľakrát nazývané ako
ochorenie mnohých tvári. Tento prívlastok získalo vďaka tomu, že mnohé príznaky
sklerózy multiplex sú nejednoznačné, a preto je jeho diagnostika náročná. Telo
nositeľa tejto nepredvídateľnej diagnózy napáda svoj vlastný imunitný i nervový
systém. Medzi najčastejšie príznaky patrí: chronická únava, dočasná strata zraku,
poruchy hybnosti, poruchy citlivosti ako tŕpnutie a brnenie. Z fyzicky zdravého
človeka sa častokrát stáva pacient odkázaný na pomoc svojej rodiny a blízkych.

Napriek tomu, že na pohľad vyzeráme ako zdravé ženy, opak je pravdou. Keďže už
niekoľko rokov bojujeme s týmto ochorením, každá sama za seba, rozhodli sme sa
spojiť sily a založili sme občianske združenie Krôčik vpred. Volám sa Zuzana a s
mojou kamarátkou Michaelou stojíme za týmto projektom, ktorý je zameraný na
pomoc a podporu ľudí trpiacich touto nevyliečiteľnou chorobou. Svojou činnosťou
chceme priblížiť liečebné metódy, ktoré zlepšujú náš zdravotný stav, ľuďom, ktorí
častokrát nevedia, ako si pomôcť.

Keďže liečba sklerózy multiplex je finančne náročná a našim primárnym cieľom je
pomáhať, budeme rady za akúkoľvek podporu, či už vo forme finančných darov, 2% z
daní alebo len zdieľaním tejto myšlienky.

Dúfame, že vás naša činnosť bude inšpirovať a že v nej nájdete motiváciu urobiť
krôčik vpred, pretože veríme, že aj napriek tejto ťažkej diagnóze môže byť náš život
plnohodnotný.

Ďakujeme.