Občianske združenie

Občianske združenie

Poslanie občianskeho združenia Krôčik vpred je uľahčiť a skvalitniť život osobám diagnostikovaným
nevyliečiteľné autoimunitné ochorenie Sclerosis multiplex.

Pomoc

Pomoc

Budeme rady za akúkoľvek podporu, či už vo forme finančných darov, 2% z daní alebo len zdieľaním tejto myšlienky.​

Náš cieľ

Náš cieľ

Vyzbieranými finančnými prostriedkami (granty, dotácie, 2% z dane), osvetou o liečbe i spôsoboch
alternatívnej medicíny chceme poukázať a sprístupniť možnosti podpornej liečby s cieľom spomaliť
priebeh ochorenia a urýchliť rekonvalescenciu v čase atakov.

Napriek tomu, že na pohľad vyzeráme ako zdravé ženy, opak je pravdou. Keďže už niekoľko rokov bojujeme s týmto ochorením každá sama za seba, rozhodli sme sa spojiť sily a založili sme občianske združenie Krôčik vpred. Volám sa Zuzana a s mojou kamarátkou Michaelou stojíme za týmto projektom, ktorý je zameraný na pomoc a podporu ľudí trpiacich touto nevyliečiteľnou chorobou. Svojou činnosťou chceme priblížiť liečebné metódy, ktoré zlepšujú náš zdravotný stav, ľuďom, ktorí častokrát nevedia ako si pomôcť.

Občianske združenie

Krôčik vpred

Krôčik vpred vznikol s vierou skvalitniť život nám a ďalším
„spolubojovníkom“, ktorým skleróza multiplex  zo dňa na deň vstúpila do života a skomplikovala im ho.  Veríme, že naším úsilím i vašou pomocou sa stane život sklerotikov ľahší a plnohodnotnejší. Ďakujeme za každú Vašu podporu či už vo forme finančných darov, 2% z dane alebo len zdieľaním tejto myšlienky.

Pomoc

Dúfame, že vás naša činnosť bude inšpirovať a že v nej nájdete motiváciu urobiť krôčik vpred, pretože veríme, že aj napriek tejto ťažkej diagnóze môže byť náš život plnohodnotný.

Zbierka

Keďže liečba sklerózy multiplex je finančne náročná a našim primárnym cieľom je pomáhať, budeme rady za akúkoľvek podporu, či už vo forme finančných darov, 2% z daní alebo len zdieľaním tejto myšlienky.

Náš cieľ

Poslanie občianskeho združenia Krôčik vpred je uľahčiť a skvalitniť život osobám diagnostikovaným nevyliečiteľným autoimunitným ochorením Sclerosis multiplex.

Sclerosis multiplex

Skleróza multiplex je autoimunitné, nevyliečielné ochorenie, veľakrát nazývané ako ochorenie mnohých tvári. Tento prívlastok získalo vďaka tomu, že mnohé príznaky sklerózy multiplex sú nejednoznačné a preto je jeho diagnostika náročná. Telo nositeľa tejto nepredvídateľnej diagnózy napáda svoj vlastný imunitný i nervový systém. Medzi najčastejšie príznaky patrí: chronická únava, dočasná strata zraku, poruchy hybnosti, poruchy citlivosti ako tŕpnutie a brnenie. Z fyzicky zdravého človeka sa častokrát stáva pacient odkázaný na pomoc svojej rodiny a blízkych.

Kontakt

Adresa: Smreková 3095/23, 010 07 Žilina
Email: info@krocikvpred.sk