2% z dane

Darujte občianskemu združeniu Krôčik vpred 2% dane

Údaje potrebné na poukázanie 2%:
IČO/SID: 52244903
Právna forma: občianske združenie
IBAN číslo účtu: SK22 0900 0000 0051 7324 1243 / GIBASKBX
Obchodné meno/názov: Krôčik vpred
Ulica: Smreková
Číslo: 3095/23
PSČ: 010 07
Obec: Žilina

Postup

Miľník v tomto procese je  15.02.2024. Do tohto dňa potrebujú všetci zamestnanci – fyzické osoby požiadať svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň a nechať si vystaviť Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti. Toto potvrdenie je dôležité nakoľko sa prikladá k formuláru na darovanie 2% z dane.(Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane).

Dokedy darovať 2% z dane?

Ak ste zamestnanec, ktorému robí daňové priznanie zamestnávateľ, potrebujete:
– Potvrdenie o zaplatení dane
– Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (formulár na darovanie 2%)
Termín odoslania týchto dvoch formulárov je do konca apríla.

POZOR! Tieto dva formuláre treba odoslať na Daňový úrad v meste Vášho bydliska a nie
vybranej organizácií ktorej chcete 2% z darovať.

Ak ste SZČO alebo firma tak váš termín pre podanie daňového priznania je a rovnako aj
venovanie 2% je 30.04.2024. Ak si podáte odklad o žiadosť daňového priznania, platia
potom pre Vás iné dohodnuté dátumy.